• banner

Thiết bị khử lưu huỳnh và khử nitơ khí thải

  • Desulphurization dust collector

    Máy hút bụi khử lưu huỳnh

    Khử lưu huỳnh là một công nghệ để kiểm soát sự phát thải sulfur dioxide.Loại bỏ bụi không chỉ có thể loại bỏ lưu huỳnh đioxit trong khí thải mà còn tạo ra các sản phẩm phân bón sunfat ammoniac có giá trị gia tăng cao.