• banner

Túi nỉ đục lỗ bằng kim chịu nhiệt độ cao Flumex (FMS)